Bliv træner

Går du med en hundetræner i maven?
– Så står vi klar til at kan tilbyde dig en uddannelse som hundetræner.

I DcH- Morsø står vi og mangler hundetrænere!
Er det noget for dig? Så er du velkommen til at kontakte os på telefon: 30969588 (Ingerlise Hein)

Uddannelsens formål:

Formålet med grunduddannelsen er at give lokalforeningsinstruktørerne en bred uddannelse, så de efter endt uddannelse vil kunne varetage træningen i lokalforeningerne på et kvalitetsmæssigt højt niveau, og tage hensyn til og tilrettelægge træningen efter hundeførernes individuelle træningsbehov.

Uddannelsens opbygning og indhold:

DcH’s instruktørgrunduddannelse (IGU) består af en række grundmoduler, der er obligatoriske for alle, og en overbygning, der er opdelt i 5 specialeområder (DcH-pogrammet, Agility, Rally-lydighed, Familiehunde og IPO).

Man er uddannet lokalforeningsinstruktør i DcH, når man har gennemført grundmodulerne og mindst én af de 5 overbygninger. De 8 grundmoduler skal som udgangspunkt være gennemført inden påbegyndelse af overbygningen.

Instruktørgrunduddannelsen er tænkt som et minimum og i nogle tilfælde kun som en introduktion til et område. En dyberegående indsigt i relevante emner eller specifikke øvelser udbydes som efteruddannelse på kredsplan.

Den følgende beskrivelse af grundmodulerne og overbygningsspecialerne indeholder Landsuddannelsesudvalgets minimumskrav til uddannelsens indhold.

Uddannelsen udbydes og afholdes af kredsenes uddannelsesudvalg.

Oversigt over modulerne på uddannelsen:

GrundmodulerneVarighed
Modul 1Velkomst og introduktion til DcH og grunduddannelsen/Introduktion til kommunikation1 dag
Modul 2Pædagogik, kommunikation og planlægning1 dag
Modul 3Adfærd; hundens udvikling og adfærd1 dag
Modul 4Adfærd; hundens sprog og kommunikation1 dag
Modul 5Raceegenskaber1 dag
Modul 6Indlæringsprincipper og –metoder1 dag
Modul 7Hvalpens socialisering, opdragelse og træning1 dag
Modul 8Grundlæggende holdtræning i praksis1 dag