kontakt

Vi træner på adressen:
Elsøvej 10, dyreskuepladsen
7900 Nykøbing Mors

Kontakt for tilmelding:
Ingerlise Hein
30969588

Kontakt Webmaster:
Andreas Sandal
21979591